Anamnese

MEDISCHE ANAMNESE

Gezondheidsvragenlijst Tandheelkunde

Aan de hand van het onderstaande anamneseformulier informeren wij naar uw medische voorgeschiedenis en het gebruik van medicijnen, die uw mondgezondheid kunnen beïnvloeden. Uw medische situatie kan beperkingen opleggen aan de uit te voeren behandeling of leiden tot het nemen van voorzorgsmaatregelen. Aan de hand van de vragenlijst kan de behandelaar het medisch risico bepalen dat zou kunnen ontstaan tijdens een behandeling. Uw gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim en worden uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld.

Privacy

Wij gaan uiterst zorgvuldig met uw gegevens om. Lees hoe wij dat doen in ons Privacy reglement.

  M/V
  manvrouw
  Naam:
  Email:
  telefoon/mobiele nummer:
  Geboortedatum
  Is er de afgelopen maanden iets aan uw gezondheid veranderd?
  janee
  Bent u onder behandeling van een arts of medische specialist?
  janee
  Bent u de afgelopen jaren opgenomen geweest in het ziekenhuis?
  janee
  Heeft u ooit een ernstige ziekte doorgemaakt?
  janee
  Bent u ergens allergisch voor?
  janee
  Heeft u een hartinfarct gehad?
  janee
  Gebruikt u bloedverdunners?
  janee
  Heeft u wel eens last van hartkloppingen?
  janee
  Wordt u voor hoge bloeddruk behandeld?
  janee


  Heeft u pijn op de borst bij inspanningen en/of bij emoties?
  janee
  Heeft u last van gezwollen enkels/voeten?
  janee
  Wordt u kortademig als u plat in bed ligt?
  janee
  Bent u bij inspanning kortademig?
  janee
  Heeft u een hartklepgebrek of een kunsthartklep?
  janee
  Heeft u een aangeboren hartafwijking?
  janee
  Heeft u wel eens een ontsteking van uw hart doorgemaakt?
  janee
  Heeft u een pacemaker of een neurostimulatior?
  janee
  Wordt u gecontroleerd door de trombosedienst?
  janee
  Bent u ooit flauwgevallen?
  janee
  Heeft u last van hyperventileren?
  janee
  Heeft u epilepsie, vallende ziekte?
  janee
  Heeft u wel eens een hersenbloeding of beroerte (of TIA) gehad?
  janee
  Heeft u last van longklachten zoals astma, bronchitis of chronische hoest?
  janee
  Heeft u suikerziekte?
  janee Zo ja, gebruikt u insuline? janee
  Heeft u bloedarmoede?
  janee
  Heeft u wel eens langdurige bloedingen gehad na het trekken van tanden/kiezen of na operatie of verwonding?
  janee
  Heeft u hepatitis, geelzucht of een andere leverziekte (gehad)?
  janee
  Heeft u een nierziekte?
  janee
  Heeft u chronische maag-darmklachten?
  janee
  Heeft u een aandoening van de schildklier?
  janee
  Heeft u reuma en/of chronische gewrichtsklachten?
  janee
  Heeft u momenteel een besmettelijke ziekte?
  janee
  Bent u bestraald vanwege een tumor in hoofd en of hals?
  janee
  Rookt u?
  janee
  Rookt u pijp?
  janee
  Gebruikt u alcohol?
  janee
  Gebuikt u drugs of heeft u drugs gebruikt?
  janee
  Vrouwen - Bent u zwanger?
  janee
  Vrouwen - geeft u borstvoeding?
  janee
  Heeft u een ziekte of aandoening waar hierboven niet naar is gevraagd?
  janee
  Gebruikte u ooit een bisfosfonaat of denosumab?
  janee
  Gebruikt u momenteel medicijnen?
  janee
  Graag ontvangen wij een medicijnenlijst van uw apotheek.
  Hierbij gaat u akkoord dat uw gegevens worden verwerkt in ons dossier en u de vragenlijst naar waarheid hebt ingevuld. Inzake de wet AVG gaat u akkoord dat uw adresgegevens t.b.v. factoring worden gedeeld met Netpoint en u de factuur per email ontvangt.
  Ik ga akkoord
  janee

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH