Implantologie

Implantologie

Wat is een implantaat?

Een implantaat is een kunstmatige vervanging van de wortels van tanden en/of kiezen die u moet missen. Op de plaats waar eerder de wortel van uw tand of kies zat wordt een implantaat in de kaak aangebracht. Implantaten zijn duurzaam een stevige basis voor kronen en bruggen. Ik kies voor implantaten die zich vasthechten aan het bot en die biologisch verantwoord zijn.

Welke implantaten gebruik ik?

De implantaten die ik gebruik zijn van het bedrijf Swiss Dental Solutions van dr. Volz of van het bedrijf MegaGen. De implantaten van SDS zijn van volledig keramisch materiaal  (Zirkonium). De implantaten van MegaGen zijn van titanium met een calcium-coating. Ik kies voor deze implantaten omdat keramische implantaten en implantaten met een calcium-coating zich hechten aan het bot. Dit in tegenstelling tot implantaten die enkel uit titanium bestaan. De implantaten van SDS en van MegaGen zijn daardoor het meest duurzaam en biologisch verantwoord.

Uw gebit ziet er na de opbouw weer heel natuurlijk uit en u behoudt uw kaaklijn.

Lichaamsvriendelijke keramische implantaten

Natuurlijk gebit met implantaten

Daar waar geen tanden en kiezen  meer aanwezig zijn  zal het kaakbot gaan slinken. Implantaten  zorgen er voor er voor dat u uw botvolume en dus de vorm van uw gezicht zoveel mogelijk behoudt.

Betere gezondheid met implantaten

Dode tanden en kiezen kunnen een gevaar zijn voor uw gezondheid. Ondanks een wortelkanaal behandeling kunnen de wortels geïnfecteerd raken door zeer giftige bacteriën waardoor uw immuunsysteem continu wordt belast. Om die reden kan het verstandig zijn om de dode kiezen en tanden te vervangen door biologisch verantwoorde implantaten.

Levensduur en kosten van implantaten

De implantaten die ik gebruik zijn bewezen lichaamsvriendelijk en blijven wel 20 tot 30 jaar goed functioneren. Als we de prijs van ons implantaat, inclusief kroon vergelijken met de prijs van een wortelkanaalbehandeling , stiftopbouw en kroon dan is het vaak goedkoper om voor het implantaat te kiezen.

De behandeling

Het plaatsen van een implantaat is een behandeling waar u niet of nauwelijks iets van voelt. Het valt allemaal reuze mee. De eventuele napijn is goed te bestrijden met Ibuprofen of Paracetamol. Na de behandeling duurt het een aantal maanden voordat de implantaten stevig in het bot zijn vastgegroeid. Soms kan al direct een tijdelijke kroon of een brug op het implantaat worden geplaatst.

Hoe verloopt de behandeling?

 

 

1. Voor de behandeling

Begroting

Voordat we beginnen maken we een zo nauwkeurig mogelijke begroting van de kosten van de behandeling.

Hierbij is het belangrijk te weten dat bij het gebruik van een keramisch implantaat dat uit 1 deel bestaat het kan gebeuren dat ik, om extra lengte te  creëren, een zogenaamd mesio abutment op het implantaat moet schroeven. Ik beoordeel dit na plaatsing van het implantaat. Op de begroting ziet u mogelijk hiervoor een stelpost.

Er kan door mij een tijdelijke kroon op het implantaat worden aangebracht. Dit hangt af van de situatie en de mogelijkheden. Wordt er een voorziening apart gemaakt die blijft zitten tot de definitieve kroon wordt gemaakt dan ziet u op de begroting hiervoor een stelpost.

Ziektekostenverzekering

Alleen personen met een tandenloze en drastisch geslonken kaakbot komen in aanmerking voor een vergoeding uit de basisverzekering. Deze vergoeding geldt voor 2 implantaten in de onderkaak en 4 implantaten in de bovenkaak. Bij hoge uitzondering worden eventueel meer implantaten vergoed door de verzekeraar. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding moet er een machtigingsaanvraag worden ingediend bij uw verzekering voor de betreffende behandeling. Daarvoor heeft uw verzekering 1 röntgenfoto en een behandelplan met een begroting nodig. Deze dienen wij voor u in. U wordt door uw verzekeraar schriftelijk op de hoogte gesteld of de aanvraag is goed gekeurd of is afgewezen.

Indien uw aanvraag is goed gekeurd, dan zal de verzekeraar de kosten voor het ingediende behandelplan vergoeden met uitzondering van het eigen risico of eigen bijdrage. Dit kunt u navragen bij uw verzekeraar.

De duur van de aanvraag verschilt per verzekeraar. Gemiddeld duurt dit 3 tot 6 weken.

Anamnese vragenlijst

U heeft van ons een anamnese vragenlijst ontvangen. Deze lijst geeft ons inzicht in uw medische geschiedenis en het eventuele risico op complicaties. Deze lijst vult u volledig in en geeft u aan ons af. 

Foto’s maken

In bepaalde situaties zal ik u verzoeken een 3 D röntgenfoto te laten maken.Deze foto wordt gebruikt om nauwkeurig te bepalen op welke locatie welk type implantaat moet worden geplaatst. Om exact te kunnen werken wordt er met behulp van deze foto een 3D geprinte boormal gemaakt. Hiermee kan ik zeer voorspelbaar behandelen.

Antibioticakuur

Een dag voor de behandeling gaat u starten met een antibioticakuur. Het recept hiervoor krijgt u van ons uitgereikt of toegestuurd. Deze kuur duurt 5 dagen. U maakt de kuur helemaal af. Als u niet tegen penicilline kunt, laat het ons weten!

Voedingssupplementen

Zoals u weet moet een implantaat na plaatsing vastgroeien.  Voor het vastgroeien zijn cellen nodig, de osteoblasten, die nieuw bot gaan aanmaken. Deze cellen hebben de volgende voedingsstoffen nodig:

                        Calcium – vitamine D3 , vitamine K2

Deze stoffen zijn meestal onvoldoende in onze voeding aanwezig. Om die reden beveel ik deze supplementen aan. Ik raad aan om al een maand voor de behandeling te beginnen met slikken. U doet dit tot 3 maanden na plaatsing. Hiermee versterkt u het vastgroeien aanzienlijk. U kunt dit product tegen de normale verkoopprijs bij ons kopen.

                        Omega 3 vetzuur

Voor het goed functioneren van de celmembranen is Omega 3 vetzuur van groot belang. In onze voeding komt dit veel te weinig voor .We hebben vrijwel allemaal hieraan een tekort.

U kunt dit tekort uitstekend aanvullen met de smaakloze Omega 3 visolie van Eqology. Dit is een Noors bedrijf dat hiervoor vis gebruikt uit de noordelijke, schone wateren en het zodanig verwerkt dat er geen oxidatie plaatsvindt. Ik vertel u uit eigen ervaring dat dit een product is dat uw Omega 3 waarde wél tot de goede niveaus optilt. Uw algehele gezondheid zal er veel baat bij hebben.

Het is ook het enige product dat heel goed scoort in een onafhankelijke laboratoriumtest die de verhouding meet tussen de overvloedig voorkomende Omega 6 vetzuren en Omega 3. De  uitslag van Eqology is (na 3 tot  maanden gebruik) 5-1. De meeste alternatieve producten zitten op 16 met uitschieters naar 60 tot 200. Wilt u Eqology gebruiken, dan kunt u dit product bij ons bestellen.

2. De behandeling

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

Tijdens de behandeling wordt u  met  een steriel doek afgedekt. Ikzelf en mijn operatieassistente trekken beschermende kleding aan. Na het plaatselijk verdoven boor ik een gaatje in het kaakbot waar het implantaat in wordt geschroefd. Het implantaat wordt vervolgens tijdelijk afgesloten met een healing-abutment. Ik sluit uw tandvlees met hechtingen die na ruim een week vanzelf oplossen. 

Hoe lang duurt de behandeling?

Gemiddeld duurt de ingreep een uur. Hoe lang het precies duurt hangt af van het aantal implantaten en de hardheid van uw kaakbot.

Voel ik pijn tijdens de behandeling?

U wordt plaatselijk verdoofd en zult vrijwel niets van de behandeling voelen. U blijft wel voelen dat er iets gebeurt, zoals zachte druk en het trillen van de boor. Maakt u zich dus niet druk, het valt allemaal heel erg mee.

Implantologie in beeld

Het verloop van een implantaat behandeling is hier schematisch weergegeven.

1. Het kaakbot wordt blootgelegd.

2. Er wordt een gat voor het implantaat gemaakt.

3. Inhelen van het geplaatste implantaat en het vormen van tandvlees

4. Plaatsen van het abutment en de kroon

5. Eindresultaat van de implantaatbehandeling

6. Implantaat in vergelijking met een natuurlijke wortel

Onvoorziene botdefecten

Heel soms worden tijdens de ingreep botdefecten zichtbaar die niet vooraf konden worden geconstateerd. Ik zal dan tijdens de behandeling het defect met kunstbot aanvullen. U hoort dat ter plekke van mij.

3. Na de behandeling

Napijn en medicatie

De plaatselijke verdoving is doorgaans na 2 tot 4 uur uitgewerkt. Bij eventuele napijn is voor pijnstilling Ibobrufen en/of Paracetamol gebruikelijk. Uit voorzorg kunt u direct voorafgaande aan de behandeling alvast met pijnstilling beginnen. Pijnstillers werken effectiever als ze al ingewerkt zijn voordat de pijn opkomt.

Hechtingen

Na het plaatsten van het implantaat hecht ik de wond. Na 1,5 week lossen de hechtingen vanzelf op. Mocht er toch nog wat blijven zitten dan kunt u dit zelf weghalen of wij doen dit voor u.

Wanneer zijn de implantaten vastgegroeid?

Het vastgroeien van het implantaat duurt doorgaans voor de onderkaak 2 tot 3 maanden, voor de bovenkaak 4 tot 6 maanden. Hoe snel dit proces gaat, hangt af van de aanwezige voedingsstoffen in uw lichaam. Met de eerder genoemde voedingssupplementen vult u de tekorten aan.

Belasting van de implantaten

De eerste zes weken tot drie maanden na plaatsing mogen de implantaten niet belast worden. Het kaakbot kan zich dan hechten aan de implantaten.

Verzorging en ondersteuning

Na de behandeling wordt u geadviseerd om de behandelde plek enkele keren per dag in te smeren met zuurstofrijke pasta van Bluem. Gebruik Bluem spoelmiddel om uw mond vrij van slechte bacteriën te houden. Gebruik het spoelmiddel tot u het behandelde gebied weer kunt poetsen.

Blijf zeker 3 maanden de voedingssupplementen gebruiken. De Omega 3 vetzuren kunt u levenslang blijven gebruiken. U verbetert hiermee uw lichamelijk welbevinden en u kunt er welvaartsziekten mee weghouden of uitstellen.

Ga de operatieplaats poetsen als dit mogelijk is. U zult zelf moeten ervaren wanneer het zonder problemen te veroorzaken weer kan.

 

4. Controle en het plaatsen van de opbouw

Eerste controle: na ongeveer tien dagen

De wond wordt gecontroleerd en schoongemaakt en de eventueel resterende hechtingen worden verwijderd.

Tweede controle: na ongeveer twee maanden

Ik controleer of de noodprothese of tijdelijke voorziening goed zit en verwijs u zo nodig naar een mondhygiëniste als extra verzorging of verdere instructies nodig zijn.

Derde controle en behandeling: na ongeveer drie maanden

Er wordt een röntgenfoto van de implantaten gemaakt. Wanneer nodig, volgt een afspraak voor het vrijleggen van de implantaten. Hierbij wordt het tandvlees verwijderd dat over de implantaten ligt. Hierna worden de implantaten afgedekt met andere dekschroefjes. Ik maak de uiteindelijke prothese, kroon of brug. We maken een vervolgafspraak om deze te plaatsen, zodra de implantaten goed zijn vastgegroeid.

Overige controles

Ook als u klaar bent met de behandeling, zijn controles door de tandarts en de mondhygiëniste erg belangrijk. Deze controles vinden één of twee keer per jaar plaats.

U controleert zelf

U kunt af en toe het implantaat aanraken en voelen of het vast blijft zitten. Gaat u beweging voelen neem dan meteen contact met ons op. Wij bekijken dan wat we het beste kunnen gaan doen.

5. Garantie

Een implantaat zit stevig vast, maar 100% garantie is onmogelijk. Het kan voorkomen dat de implantaten worden afgestoten, maar dit gebeurt gelukkig zelden. De kans dat de behandeling meteen succesvol is, ligt tussen de 90% en 97%.

Om de kans op afstoting zo klein mogelijk te maken, is het erg belangrijk dat u zelf zorgt voor een goede mondhygiëne en dat u regelmatig op controle gaat.

Bij het opnieuw plaatsen zullen alleen de behandelingskosten door mij in rekening gebracht worden, verhoogd met de eventuele vergoeding die de fabrikant vraagt. Vraagt de fabrikant geen vergoeding dan krijgt u het implantaat gratis opnieuw , behoudens de behandelingskosten. Uiteraard overleg ik van te voren met u wat we kunnen doen.

Checklist

  • Teken de begroting voor akkoord
  • Vul het anamnese formulier in
  • Maak de afspraak voor de behandeling
  • Start 1 dag voor de behandeling met de antibioticumkuur
  • Start met het nemen van voedingssupplementen
  • Volg na de behandeling de instructies voor de verzorging van uw implantaten

We gaan er samen voor zorgen dat u een gezonde mond behoudt en weer terug krijgt met gebruik van de meest moderne implantaat-systemen!

Laat het mij weten als u meer wilt weten over implantaten! Aarzel niet om mij te mailen of te bellen: 0880 – 300700

Bob Overdijk, tandarts-implantoloog. 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH